DeLaval Herd Navigator™

Proactief managen van de veestapel

Verbeterde winstgevendheid

DeLaval Herd Navigator stelt vooruitstrevende melkveehouders in staat om hun veestapel op proactieve wijze te managen. Herd Navigator biedt nauwkeurige analyse van melk om een actieplan te ontwikkelen voor elke koe en de veestapel om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren door verbeterde voortplantingsresultaten en lagere gezondheidskosten. Bovendien kunt u uw tijd veel efficiënter benutten. Wanneer u aan uw dag begint, waarschuwt DeLaval DelPro met Herd Navigator u over de koeien die geïnsemineerd moeten worden, op drachtigheid gecontroleerd moeten worden, behandeld moeten worden of verdere aandacht nodig hebben.

  • Nauwkeurige analyses
  • Vroege waarneming
  • Proactief koemanagement
  • DelPro BioModel voor elke koe
  • Uw ogen in de stal

Succesvol vruchtbaarheidsmanagement

Met Herd Navigator krijgt u op het goede moment de koeien drachtig. Herd Navigator helpt hierbij door het automatisch meten van het progesteronniveau in de melk, informeert wanneer koeien tochtig zijn, wanneer ze drachtig zijn, als ze hebben verworpen en welke koeien problemen met de eileiders hebben, zoals cysten.

Succesvol mastitismanagement

De stof in de melk voor het bewaken van de uiergezondheid met Herd Navigator is Lactaatdehydrogenase (LDH), een enzym dat sterk gerelateerd is aan het celgetal bij nieuwe infecties en een infectie opspoort voordat deze voor het menselijk oog zichtbaar is. Het vroeg waarnemen van mastitis met Herd Navigator is de beste manier om de uiergezondheid te verbeteren. Het vroeg waarnemen betekent ook dat er minder antibiotica nodig is en dit bespaart geld.

Succesvol slepende-melkziekte-management

De verse periode is een kritiek stadium voor een melkkoe. Ze is onderhevig aan veranderingen in de stofwisseling, lagere weerstand, negatieve energiebalans (NEB) en een verhoogd stressniveau. Dit alles kan leiden tot een grotere kans op ziekte en het afnemen van de efficiëntie van het dier. Slepende melkziekte is een stofwisselingsziekte die vaak voorkomt bij hoogproductieve dieren en meestal optreedt na een paar dagen tot een paar weken na het afkalven. Herd Navigator controleert na het afkalven automatisch het BHB-gehalte (beta hydroxybutyraat) van de melk om subklinische slepende melkziekte te diagnosticeren, waardoor u vroeg actie kunt ondernemen en een lagere melkproductie kunt voorkomen en diergezondheidskosten kunt beperken.

Succesvol voerefficiëntie-management

Het voeren vormt een groot aandeel van de kosten voor het produceren van melk. We weten dat het belangrijk is om koeien efficiënt te voeren. Herd Navigator analyseert automatisch de voerefficiëntie van de veestapel, door het ureumgehalte te controleren en is een waardevol instrument voor het bepalen hoe koeien reageren op een wijziging in het rantsoen. Er kan bepaald worden of het rantsoen te veel eiwit bevat (kostbaar probleem) of dat het geven van iets meer verteerbare koolhydraten een hogere melkproductie kan opleveren. Kleine veranderingen in de kosten van het rantsoen, kunnen een groot verschil in de cashflow geven.

Ultieme ondersteuning

Door de mogelijkheden van DeLaval Herd Navigator toe te voegen aan uw bedrijfsmanagementsysteem krijgt u heel simpel gezegd de ultieme ondersteuning voor vruchtbaarheidsmanagement binnen uw bedrijf. Door Herd Navigator toe te voegen, geeft u DelPro toegang tot de gouden standaard voor voortplantingsmanagement en tochtigheidswaarneming: progesteron. Doordat melkanalyse automatisch wordt uitgevoerd binnen het DelPro BioModel kunt u de progesteronspiegel in de melk gebruiken om zowel te voorspellen wanneer een koe tochtig wordt, als om te bepalen wat het beste moment is om elke koe te insemineren. Wees goed op de hoogte van koeien met subklinische slepende melkziekte en spoor koeien op die kans op acute mastitis hebben, zodat u direct acties kunt ondernemen om de kosten voor beide te beperken. DeLaval DelPro™ is ons meest krachtige managementhulpmiddel dankzij onze verfijnde BioModellen die uw gegevens analyseren om u te helpen duidelijke en praktische beslissingen te nemen. Hiermee kunt u op het juiste moment aandacht op de juiste koe richten, met de meest geschikte behandeling.

Herd Navigator systeemuitleg

Familie Boersma over Herd Navigator

Rinie Jagtenberg over Herd Navigator