Nieuwe melkrobot DeLaval VMS V310

DeLaval voegt nieuwe melkrobot toe aan de VMS serie

DeLaval introduceert een nieuw model binnen de VMS™ productserie, de DeLaval VMS™ V310 melkrobot. De VMS™ V310 wordt geleverd met DeLaval RePro™, de nieuwe volledig geïntegreerde vruchtbaarheidsmanagement-module, dieautomatisch tocht en dracht detecteert tijdens het melkproces. Met deze nieuwe functie biedt de VMS™ V310 het ultieme melksysteem voor de volgende generatie koeien en melkveehouders.


DeLaval presenteert een nieuw concept voor automatisch melken. De nieuwe DeLaval VMS™ V310 bouwt voort op het succes van de VMS™ V300, die in 2018 werd geïntroduceerd. De kenmerken van DeLaval InControl™, DeLaval PureFlow™ en DeLaval InSight™ zijn standaard op beide systemen. DeLaval RePro™ is standaard exclusief op de VMS™ V310.

DeLaval RePro™ geeft melkveehouders niet alleen nauwkeurig en realtime inzicht in de vruchtbaarheidsstatus van elke koe in de veestapel, maar geeft daarnaast concrete acties aan hoe te handelen. Op basis van bemonstering en het analyseren van progesteron zijn alle typentochten inzichtelijk, is er een drachtbevestiging en detecteert het systeem eveneens koeien die een afwijking in hun vruchtbaarheidscyclus hebben,met een betrouwbaarheid waar geen ander systeem aan kan voldoen. Het nieuwe kenmerk stelt veehouders in staat om vruchtbaarheidsmanagement planbaar te maken,in combinatie met het meer en eerder drachtig krijgenvan de dieren.

DeLaval VMS™ V310 ondersteunten ontzorgt de melkveehouder, doorindividuele koeien op hunmeest optimalemoment drachtig te krijgen en is het eerste melksysteem dat automatisch drachtige koeien bevestigt. Dit leidt tot een duurzame gezonde veestapel, waardoor er meer productieve lactatiesverwacht kunnen worden.

“Met de VMS V310 heeft de robot de leiding over een groot deel van onze dagelijkse taken. Voorheen maakten we nog regelmatig gebruik van drachtcontroles, maar bij DeLaval RePro™ zal dit nauwelijks meer nodig zijn,omdat het systeem ons vertelt wanneer de koe drachtig is”, zegt Rolf Roelofs, eenvan de eerste eigenarenvan eenDeLaval VMS™ V310 in Nederland.

Met de twee beschikbare modellen kunt u de melkrobot kiezen die het beste bij uw behoeften en bedrijfsstijl past. Zowel de VMS™ V300 als de VMS™ V310 zijnvoorzien van de kernfunctionaliteit die ervoor kan zorgen dat uw koeien optimaal gemolken worden en de VMS™ V310 voegt daar vruchtbaarheidsmanagement aan toe.

Het nieuwe DeLaval VMS™ melksysteem V310 is vanaf 1 januari 2020 leverbaar.