BCS Camera

Conditiescores ten behoeve van betere voerplanning

Verbetering melkgift, vruchtbaarheid en levensduur

Nauwgezet geregistreerde conditiescores maken een betere voerplanning mogelijk, wat bijdraagt aan de opbouw van gezonde vetreserves bij uw koeien. Dit bevordert de melkgift, de vruchtbaarheid en een langere levensduur voor de koe. De BCS is een volledig automatisch systeem dat menselijke inschattingsfouten bij het conditiescoren elimineert.

  • Verbeteren gezondheid koeien
  • Nauwkeurig voeren
  • Verhogen melkproductie
  • Verbeteren vruchtbaarheid en afkalven
  • Verlagen arbeidskosten

Verbeteren gezondheid koeien

De conditiescore werkt als een vroege attentie. Als een koe afwijkt van de ideale conditiescorecurve, kan sneller gereageerd worden om uw koeien gezonder en productiever te houden.

Nauwkeurig voeren

De conditiescore wordt vaak gebruikt als belangrijke referentie voor de voerstrategie op een bedrijf. Als de juiste conditiescore van uw koeien iedere dag bekend is, kunt u een voerstrategie maken zodat uw koeien de gehele lactatie in balans blijven.

Winstgevende melkproductie

Als uw koeien tijdens de lactatie in de ideale conditie blijven, zorgt dat ervoor dat verse koeien goed melk geven, op tijd drachtig worden en u de voeropname en -kosten aan het eind van de lactatie kunt verlagen voor een winstgevende melkproductie en langere levensduur.

Succesvol vruchtbaarheidsmanagement en afkalven

De regelmatige conditiescores kunnen worden gebruikt om de koeien tijdens het insemineren en het afkalven in de juiste conditie te hebben. Een juiste conditiescore tijdens de gehele dracht kan ervoor zorgen dat er minder problemen ontstaan tijdens en na het afkalven. De kalveren krijgen dan ook een ideale start.

Verlagen van de arbeidskosten

Met het automatisch scoren van de conditie is handmatig scoren niet meer nodig. Dit betekent dat u deze tijd kunt gebruiken voor andere belangrijke taken op het bedrijf, terwijl u er zeker van bent dat de conditiescores automatisch goed worden geregistreerd.

Optimaliseer voerstrategie

Consistente, nauwkeurige controles van de bodyconditiescore van elke koe zijn van essentieel belang om tijdig uw voerstrategie te kunnen aanpassen. Het is de sleutel tot betrouwbare productiviteit, levensduur en voortplantingsresultaten. Met een DeLaval bodyconditiescore-systeem BCS kunt u automatisch nauwkeurige bodyconditiescores vastleggen voor elke koe, elke melkbeurt, elke dag. Deze 3D-mappingtechnologie genereert de gegevens die u, na analyse door een van de exclusieve DelPro BioModellen, meteen kunnen waarschuwen bij wijzigingen in conditie, nog voordat deze zichtbaar zijn, waardoor u sneller kunt ingrijpen.

Gezonde koeien en meer rendement

Onder invloed van de fosfaatregelingen zijn veehouders gedwongen om steeds scherper te produceren, ofwel zoveel mogelijk melk per kg fosfaat te produceren. Het DeLaval Bodyconditiescore-systeem BCS helpt daarbij.

Lees meer…

Auke Veldman over het Bodyconditiescore-systeem

BCS op de Hooibeekhoeve