Roosterbevochtiging

Geen last meer van een gladde vloer in de stallen

Roosterbevochtiging voor stallen

Last van een gladde vloer in uw stal? Werkt uw mestrobot niet meer naar behoren vanwege de aangekoekte mest? Met een roosterbevochtigingssysteem van Engeldot zijn deze problemen gelukkig snel verholpen. Roosterbevochtiging (voorheen ook roosterberegening genoemd) is een eigen ontwikkeld systeem waarbij de stallen worden bevochtigd met druppels. De mest krijgt zo niet de kans aan te koeken en de mestrobot kan zijn werk weer naar behoren doen. De vloer van de stal is niet meer glad en koeien zullen dus minder snel uitglijden. Daarnaast zorgt het voor een frisse stal en zullen de koeien minder snel last van hittestress ervaren. Dankzij de jarenlange ervaring van Engeldot is dit systeem de perfecte aanvulling voor uw stal.

Problemen in open en goed geventileerde koeienstallen

De koeienstallen zijn de laatste jaren flink gemoderniseerd. Steeds vaker wordt er gekozen voor een open stal. Ook de ventilatie in de stallen is een stuk verbeterd. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar bij droog en warm weer betekent dat ook dat mest op de roosters sneller aankoekt en hard wordt. Een goede hygiëne in de stal is natuurlijk erg belangrijk en het is dan ook van groot belang de mest zorgvuldig te verwijderen. De mestrobot of mestschuif, die deze mest dient te verwijderen, werkt echter door de aangekoekte mest laag niet meer naar behoren. Hij hapert en het bevochtigingssysteem waar sommige modellen mestrobotten mee voorzien zijn, maakt de aangekoekte mest wel vochtig, maar zonder tijd om te weken laat de aangekoekte mest niet los. Er ontstaat daardoor een soort filmlaagje en de vloer wordt hierdoor erg glad. Een te gladde stal is natuurlijk verschrikkelijk voor koeien. Koeien glijden dan snel uit en dat kan nare gevolgen hebben.

Roosterbevochtiging biedt de oplossing

Om de aangekoekte mest op de roosters van de stallen los te weken, zou de boer zelf met emmers water of tuinslangen aan de slag kunnen gaan. Door water over de vloer te gooien, krijgt de aangekoekte mest kans zich los te weken en kan de mest vervolgens door de mestrobot of mestschuif verwijderd worden. Dit is een erg arbeidsintensief klusje, waarbij veel water verbruikt wordt en vraagt daarnaast veel tijd en energie van de boer. Voor het beste resultaat zal de boer dit klusje ook nog meerdere keren per dag moeten herhalen en daar zit u natuurlijk niet op te wachten. Engeldot heeft daarom een computergestuurd druppelsysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen de stallen in zones verdeeld en bediend worden en kan elke zone bevochtigd worden op elk gewenst moment. De aangekoekte mest krijgt zo voldoende tijd zich los te weken, de vloeren zijn niet meer glad en de mest kan eenvoudig verwijderd worden. Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van grote hoeveelheden water, maar is er slechts beperkt watergebruik.

Hittestress bij koeien

Een ander probleem bij koeien is hittestress. Bij warme buitentemperaturen kan de lichaamstemperatuur hoog oplopen. Hierdoor zal de koe sneller gaan ademen en heeft het meer energie nodig om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Ze gaan minder eten en daardoor neemt de melkproductie af. Ook hun conditie en weerstand verminderd. Door voor verkoeling in de stal te zorgen, kan hittestress voorkomen worden. Een bijkomend voordeel van het druppelsysteem is dat de temperatuur in de stal omlaag gaat. Ook worden de koeien wat vochtig gehouden wanneer ze door de stallen lopen en dat komt hun lichaamstemperatuur weer ten goede. Door de koeien te beschermen tegen hittestress zal de melkafgifte op peil blijven, blijft hun energielevel gelijk en wordt de conditie van de koeien behouden.

De voordelen van roosterbevochtiging

 • Geen aangekoekte mest meer in de stal
 • Geen gladde stalvloer meer
 • De mestrobot of mestschuif werkt weer naar behoren
 • Zorgt voor een lagere temperatuur in de stal
 • Minimaal waterverbruik
 • Onzichtbaar systeem
 • Droge boxen
 • Goede hygiëne in de stal

Hoe werkt roosterbevochtiging

Het roosterbevochtigingssysteem van Engeldot is maatwerk. Dat betekent dat het in elke stal mogelijk is een systeem te installeren om de stal te voorzien van roosterbevochtiging. Het systeem is computergestuurd en de stal wordt verdeeld in zones. Per zone kunt u vervolgens instellen wanner u het systeem zijn werk wilt laten doen. Zo wordt onnodig waterverbruik voorkomen. De ligboxen van de stallen worden uiteraard niet bevochtigd. Zo kunnen de koeien altijd van een fijne droge rustplaats genieten. Het roosterbevochtigingssysteem wordt bovenin de stal gemonteerd. En zal met kleine druppels de stal bevochtigen. De mest krijgt zo de tijd zich goed los te weken en door de verse mest nat te houden krijgt deze geen kans tot aankoeken. Uw mestrobot of mestschuif doen vervolgens de rest.

Hoe gaan we te werk

Omdat het een maatwerk pakket betreft, bezoeken wij u om de maten op te nemen en u te adviseren rondom de roosterbevochtiging. U ontvangt vervolgens een van A tot Z compleet overzicht van de benodigde materialen en prijzen voor de montage van uw roosterbevochtigingssysteem.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Wanneer je als veehouder investeert in een duurzame en milieuvriendelijke stal, kan dat financieel aantrekkelijk zijn. De “Maatlat Duurzame Veehouderij” wordt toegekend aan de veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierwelzijn en deze veestal draagt zo bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Met het roosterbevochtigingssysteem van Engeldot voldoe je aan bepaalde randvoorwaarden voor de criteria om door te kunnen gaan als “Maatlat Duurzame Veehouderij”-stal.

Roosterbevochtiging van Engeldot: een duurzame oplossing

 • Zelf te monteren systeem
 • Automatische beregening / bevochtiging
 • Maatwerk, dus geschikt voor alle stallen
 • Lange levensduur
 • Minimaal waterverbruik
 • Extra verkoeling in de stallen
 • Boxen blijven droog
 • Voldoet aan bepaalde criteria Maatlat Duurzame Veehouderij
 • Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding